Manja slova Veća slova RSS

Aktuelnosti

09.03.2021.

Mitrović: Moramo zaštititi Moraču i Bolje sestre

Mitrović: Moramo zaštititi Moraču i Bolje sestre

Ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, prof. dr Ratko Mitrović, danas je zajedno sa mještanima Grbavaca obišao vodoizvorište „Bolje sestre“, kao i problematične lokacije u neposrednoj blizini brda Miranglavica, gdje se godinama unazad vrši nelegalna eksploatacija pijeska i šljunka. “Mora se staviti tačka na nekontrolisanu, divlju i neodgovornu eksploataciju šljunka iz korita Morače...

više...
04.03.2021.

Realizovan IPA projekat: Nabavljena dva kombija za potrebe Direktorata za zaštitu i spašavanje u okviru MUP-a

Realizovan IPA projekat: Nabavljena dva kombija za potrebe Direktorata za zaštitu i spašavanje u okviru MUP-a

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, zajedno sa Uprava javnih radova kao ugovornim tijelom za realizaciu projekta, realizovalo je juče – 03.03.2021. godine, ugovor u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći kroz IPA 2016...

više...
04.03.2021.

Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme Sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori.

Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme Sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori.

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. List Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl.list CG“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma objavljuje...

Download više...
03.03.2021.

Dodjela prvih vaučera projekta „1000+”

Dodjela prvih vaučera projekta „1000+”

Danas je u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma organizovana dodjela prvih vaučera četvrte faze ovogodišnjeg projekta „Hiljadu plus” za 189 građana iz grupe prioriteta. Tu spadaju 83 samohrana roditelja, 13 lica sa invaliditetom, 19 domaćinstava koja imaju člana porodice koje je lice sa invaliditetom, 8 domaćinstava koja imaju djecu sa smetnjama u razvoju, 4 lica koja su bila djeca bez roditeljskog staranja, 4 lica koja su bila žrtve nasilja u porodici i 58 lica koja su zaposlena u ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u javnom sektoru...

više...
03.03.2021.

Informacija o rezultatima sprovedene Analize monitoringa radioaktivnosti u vodi za piće na cijeloj teritoriji Crne Gore s Predlogom mjera

Informacija o rezultatima sprovedene Analize monitoringa radioaktivnosti u vodi za piće na cijeloj teritoriji Crne Gore s Predlogom mjera

Voda je jedinstven i nezamjenljiv prirodni resurs ograničenih količina i neravnomjerne prostorne i vremenske raspodjele. Crna Gora, spada u vodom najbogatije zemlje svijeta i vodni potencijal Crne Gore predstavlja jedan od njenih osnovnih razvojnih potencijala. Sve kopnene vode, površinske i podzemne vode Crne Gore, izuzev jednim dijelom rijeke Cijevne, formiraju se na teritoriji Crne Gore, što predstavlja izuzetno vrijedan ekološki faktor...

Download više...